Tebé Poém - D.Hrístov - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Aliluya - Biblioteca deCatalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 2 - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 4 - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 5 - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 8 (bis) - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 9 - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Cançó popular Russa nº 10 - D.Shostakóvich - Biblioteca de Catalunya (14.02.2014)

Camins - Sopa de Cabra, Harm. M. Panayótov - Acte Graduacions UOC 2012

Viure sense tu - Antonia Font, Harm. M. Panayótov - Acte Graduacions UOC 2012

Viva la Vida - Coldplay, Harm. M. Panayótov - Acte Graduacions UOC 2011

Himne dels Pirates - A. Guinovart - Acte graduacions UOC 2011

Otche Nash - Kedrov - Església Sant Ramon de Penyafort, Barcelona (23.04.2010)

Nine Otpushtáeshi - D. Hrístov - Església Sant Ramon de Penyafort (23.04.2010)

Airiños da Miña Terra - C. Taltabull - Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià (19.04.2010)

Canción del Mendigo - C. Taltabull - Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià (19.04.2010)

Amor Mariner - M. Oltra - Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià (19.04.2010)

Berducido, Berducido - C. Taltabull - Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià (19.04.2010)

Iste Pandeiro que toco - C.Taltabull - Església St. Pere de les Puelles (Maig Coral 2010)

Polieléi - Anònim - Església Sant Ramon de Penyafort, Barcelona (23.04.2010)

Milost Mira - Dínev - Església Sant Ramon de Penyafort, Barcelona (23.04.2010)

XIII Trobada de Cant Coral de la Festa Major d'Hostafrancs amb Orfeó Atlàntida i la Coral Sant Jordi. (30.09.2017)